Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol

II SA/Kr 1231/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 351/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-12

Wniosek w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie ze skargi M.G. ,A. sp.j. [...], V.K.

II OZ 1015/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy dopuszczenia Stowarzyszenia L. w D. do udziału w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody Z. z dnia [...], nr [...] wydane w przedmiocie wygaśnięcia mandatu

II FSK 563/05 - Wyrok NSA z 2006-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji w sprawie nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1996

II OZ 1127/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. (...) w przedmiocie określenia wysokości należnej opłaty podwyższonej za składow...

II FZ 798/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 r.

II OZ 525/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Błędów oku nr XVIII.115.2012 w przedmiocie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

III SA/Łd 310/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-13

Wniosek w przedmiocie wysokości wynagrodzenia za wykonywanie lotów próbnych

II SA/Gd 423/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozstrzygnięcia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

III SA/Lu 439/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO , znak: [...] w zakresie: wniosku Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Powiatu R. Porozumienie Obywatelskie w R. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   24