Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kodeks wyborczy X

IV SA/Po 315/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-19

Skarga K. B. P. na postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

IV SA/Gl 750/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w C. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

II SA/Po 603/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-22

Sprawa ze skargi M. J. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Lu 638/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-12-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w B. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego uchyla zaskarżone postanowienie.

IV SA/Gl 746/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

I FSK 1895/17 - Wyrok NSA z 2020-08-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za luty 2012 r.

II SA/Bk 122/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w A. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Po 717/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Po 878/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-17

Sprawa ze skargi K. M. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Po 879/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-27

Sprawa ze skargi R. K. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego uchyla zaskarżone zarządzenie zastępcze.
1   Następne >   +2   5