Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X
  • Symbol

III SA/Gl 464/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie gier losowych (umorzenia wznowionego postępowania)

III SA/Wr 896/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie nałożenia kary porządkowej z tytułu nieprzedłożenia automatu do gier o niskich wygranych w celu przeprowadzenia badania sprawdzającego

III SA/Lu 546/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w części dotyczącej lokalizacji punktu gier

II GSK 159/14 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Toruniu w przedmiocie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych

II SA/Ol 392/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie przedłużenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

II SA/Bk 266/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych

II GSK 222/14 - Wyrok NSA z 2015-04-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie obciążenia kosztami badania sprawdzającego automatu do gier o niskich wygranych

VI SA/Wa 1911/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia

III SA/Wr 10/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy przedłużenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie gier na automatach o niskich wygranych

II GSK 1410/13 - Wyrok NSA z 2015-03-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie kary porządkowej
1   Następne >   +2   +5   +10   100