Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

III SA/Kr 1619/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uzupełnienia treści aktu zgonu

II SA/Gl 168/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie sprostowania aktu urodzenia

III SAB/Kr 27/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w przedmiocie sprostowania protokołu Urzędu Stanu Cywilnego [...] z dnia [...]

II SA/Gl 995/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie aktów stanu cywilnego

III SA/Kr 2116/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy sprostowania treści aktu zgonu

SA/Rz 1939/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydium Powiatowej Rady Narodowej [...] , o nr [...] / /N o odtworzeniu treści aktu urodzenia -

III SA/Lu 286/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy uzupełnienia treści aktu małżeństwa

III SA/Kr 148/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wpisania do polskich ksiąg stanu cywilnego treści zagranicznego aktu zgonu

III SA/Wr 339/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy zmiany pisowni imienia Nicola na Nicole

IV SA/Wr 652/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy przyjęcia od małżonków oświadczeń o nadaniu na podstawie art. 90 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecku nazwiska
1   Następne >   +2   +5   +10   40