Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II SA/Rz 1593/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-12-29

zadłużenie z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego na kwotę ok. 49 000 zł. Dochody rodziny to: 520 zł - uzyskiwane przez skarżącego świadczenie...
pielęgnacyjne, 1200 zł - emerytura matki oraz 250 zł - alimenty otrzymywane przez córkę. Comiesięczne wydatki to 400 zł - lekarstwa dla wnioskodawcy, matki oraz córki...

II SA/Rz 1332/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-10-19

). Majątek wymienionych to dom o pow. 74 m.kw. oraz nieruchomość o pow. 0,08 ha, zaś dochody to: otrzymywane przez córkę alimenty (500 zł), świadczenie wychowawcze (500 zł...
), zasiłek pielęgnacyjny (153 zł) oraz zasiłek rodzinny (124 zł). Jako stałe zobowiązania skarżąca wskazała: opłaty za media - 120 zł (za dwa miesiące), opał - 1430 zł, wywóz...

II SA/Rz 155/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-02-23

. Wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. Jej dochody to: świadczenie rodzicielskie - 1000 zł, renta socjalna - 644,53 zł, dodatek pielęgnacyjny - 153 zł...
niemożność związana jest także z faktem, że część uzyskiwanych przez siebie dochodów (dodatek pielęgnacyjny, stypendium oraz dochód z gospodarstwa rolnego) skarżąca ujawniła...

II SA/Kr 1813/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-09

, która pozwoliłaby na wyjaśnienie, czy doszło do zmiany stosunków wodnych poprzez zaniechanie działań polegających na braku prac pielęgnacyjnych mających na celu utrzymanie...
, mające świadczyć że wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych dróg są ściekami, których nie wolno odprowadzać poza obręb własnej działki, a nadto...

VIII SA/Wa 832/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-29

oraz powierzchni wody,, b) przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne drzew rosnących wokół stawów na ww. działkach przez usunięcie suchych i połamanych gałęzi,, c) odmulić...
, że nie była poinformowana o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy od dnia 30 października 2015 r. do 5 lipca 2016 r., co świadczy o naruszeniu przepisów postępowania administracyjnego...

II SA/Łd 1349/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-05-13

przepuszczalne gruntu, co powoduje utrudnienie przepływów oraz rozwój roślinności wodolubnej w bezpośrednim rejonie występowania cieku i brak czynności pielęgnacyjnych. Zatem...
stosunków wodnych, o czym świadczy m.in. podpisana w dniu 6 kwietnia 2012 r. ugoda. Potwierdzeniem jest również fakt uzyskania niezbędnych dokumentów m.in. zgody...