Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

I SA/Wa 932/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-23

r. nieruchomością oznaczoną jako działka nr [...]., W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, także inne dowody świadczą o władaniu sporną działką przez podmiot...
zabiegi pielęgnacyjne. Z akt sprawy nie wynika jednak, aby przedmiotowy grunt był dla zarządu drogi fizycznie niedostępny w dacie [...] grudnia 1998 r., Na zakończenie Sąd...

I SA/Wa 1734/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-18

nr [...] była w dniu 31.12.1998 r. zajęta pod drogę publiczną., Wg organu w dniu 31.12.1998 r. przedmiotowa nieruchomość pozostawała we władaniu publicznym, o czym świadczą...
jakoby wykonywał on na tym obszarze jakiekolwiek czynności pielęgnacyjne o co, jak wskazała, po wylaniu asfaltu w latach 80-tych zawsze dbała wyłącznie skarżąca...

I SA/Wa 1208/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-12

, w szczególności prac uprawowych, siewu, sadzenia, wywożenia i roztrząsania obornika, prac pielęgnacyjnych. Wykorzystywanie gruntów rolnych jako użytki zielone mogło też wynikać...
., na podstawie którego sporządzono wskazany wyżej dowód. W tej sytuacji Sąd nie podziela stanowiska Miasta Ł., że owo pismo (opinia urbanistyczna) stanowi oczywisty dowód świadczący...

I SA/Wa 904/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-09

firm świadczących usługi w zakresie utrzymania, modernizacji, remontu i ochrony dróg oraz właściciele nieruchomości sąsiednich,, c) dowód z przesłuchania właścicieli...
przez właściciela gruntu prac pielęgnacyjnych czy porządkowych. Podejmowanie przez właściciela nieruchomości tego rodzaju prac w obrębie pasa drogowego drogi publicznej...