Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

I SA/Lu 785/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-05-19

fałszerstwo., Wskazano, że z akt sprawy wynika, iż w trakcie postępowania podjęto czynności mające na celu zweryfikowanie podnoszonych przez skarżącą twierdzeń odnośnie...
sfałszowania faktur VAT. Organ pierwszej instancji w piśmie z dnia 24 grudnia 2008r. wystąpił do Prokuratury Rejonowej [...] z prośbą o informację odnośnie podjętych czynności...