Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol

II FSK 2864/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-08

.: Dz. U. z 2016 r. poz. 198 ze zm.), właściwej jednostce samorządu terytorialnego kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przez notariusza jako płatnika...
[...] Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie przekazania gminie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: oddalić skargę kasacyjną. 1. Postanowieniem z dnia...

II FSK 2717/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-18

na decyzję Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w K. z dnia 16 sierpnia 2016 r. nr: [...] w przedmiocie przekazania kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych na rachunek...
na czynność Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach w przedmiocie przekazania gminie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych., Rozstrzygnięcie zapadło...

I SA/Gl 1327/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-05-17

w K. w przedmiocie przekazania gminie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia 14 września 2016 r. Miasto R. (dalej...
odpowiedniej części podatku od czynności cywilnoprawnych należnego Miastu R. pobranego przez notariusza A. R. od umowy sprzedaży udokumentowanej aktem notarialnym z dnia [...] r...

I SA/Gl 1325/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-11

w K. w przedmiocie przekazania gminie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia [...] r. Miasto G. (dalej 'strona...
podatku od czynności cywilnoprawnych należnego Miastu G. pobranego przez notariusza A. R. od umowy sprzedaży udokumentowanej aktem notarialnym z dnia [...] r. (Rep...

I SA/Gl 1326/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-05-17

w K. w przedmiocie przekazania gminie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: odrzucić skargę. Pismem z dnia [...] r. Miasto R. (dalej 'strona...
podatku od czynności cywilnoprawnych pobranego przez notariusza jako płatnika tego podatku od umowy sprzedaży udokumentowanej aktem notarialnym z dnia [...] r. (Rep...

I SA/Łd 4/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-01-23

określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: odrzucić skargę. I SA/Łd 4/19, Uzasadnienie, Strona skarżąca wniosła skargę na decyzję...
Dyrektora Izby Skarbowej w Ł., z dnia [...] r. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I SA/Sz 300/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-06-16

niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t...
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., Powyższe skargi zostały rozdzielone zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału...

I SA/Sz 299/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-06-16

niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych p o s t...
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych., Powyższe skargi zostały rozdzielone zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału...

I SA/Ke 56/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-02-13

Skarbowej w K., z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, nie uiszczając wpisu. W związku z tym została...
ze skargi S. Sp. z o.o. Sp.k w K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności...

I SA/Ke 54/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-02-09

Dyrektora Izby Skarbowej w K. z [...] r. nr [...]w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych, nie uiszczając wpisu. W związku...
M.-I. K. G. Spółka komandytowa w M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100