Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Jednostki badawczo-rozwojowe X

II FZ 662/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-16

ze skargi K. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia 4 września 2006 r. nr (...) w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2002 r...
Kolegium Odwoławczego z dnia 4 września 2006 r. Nr (...), w przedmiocie podatków od środków transportowych za 2002 r., W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że wnioskiem...