Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

I SA/Kr 194/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-26

podatku od czynności cywilnoprawnych, - skargę oddala - Wnioskiem z dnia 11 lipca 2013 r., uzupełnionym w dniu 26 września 2013 r. M. Sp. z o.o. w K. zwróciła...
się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych., Spółka wskazała, że posiada siedzibę...

I SA/Gl 949/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-08

w K. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K. działając...
we wniosku z dnia 28 grudnia 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków...

I SA/Gl 1054/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-07

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1. uchyla zaskarżoną interpretację; 2. zasądza od Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 457...
przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę komandytową...

III SA/Wa 812/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-17

Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 17 lutego 2020 r. nr 0111-KDIB2-3.4014.89.2019.4.MD w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę W dniu...
opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?, Zdaniem Zainteresowanych, planowana sprzedaż Nieruchomości, stanowiąca transakcję podlegającą opodatkowaniu podatkiem...

I SA/Gl 1537/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-25

indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną interpretację...
' lub 'Skarżąca'), przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych...

I SA/Gl 1055/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-07

[...] nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę. Dyrektor Izby Skarbowej w K., działając w imieniu Ministra Finansów na podstawie art. 14b §...
prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną - jest nieprawidłowe...

III SA/Wa 1328/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-27

w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2014 r. nr IPPB2/436-522/13-8/AF w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych 1) uchyla zaskarżoną...
(Dz. U. z 2012r., poz. 749; dalej 'O.p.'), dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową...

I SA/Bd 522/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-10-05

kosztów postępowania W złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych...
Wnioskodawcy nie podlegała podatkowi z uwagi na zastosowanie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Określona w akcie przekształcenia...

III SA/Po 881/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-07

ze skargi W. S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] marca 2013 roku nr [...] w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych oddala skargę Dyrektor...
, iż na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych należy te spółkę traktować inaczej niż pozostałe spółki osobowe., Określając podstawę opodatkowania podatkiem...

III SA/Wa 3052/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 2014 r. nr IPPB2/436-187/14-5/AF w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych...
prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych., We wniosku przedstawiła zdarzenie przyszłe, z którego wynika, że planowane...
1   Następne >   +2   +5   +10   100