Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Informacja prasowa X

II FSK 3582/17 - Wyrok NSA z 2019-10-17

ciężarów publicznoprawnych, w szczególności podatek od czynności cywilnoprawnych czy opłata skarbowa (por. J. Marciniuk, Podatek dochodowy od osób fizycznych 2011, C.H.Beck...
lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804 ze zm.). ...

I SA/Ke 96/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-10

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego we W. na uchwałę Gminy S. z dnia 30 grudnia 2013 r. nr XXXI/224/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/157/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 1. umarza postępowanie w zakresie żądania stwierdzenia nieważności uchwały Gminy S. z dnia 30 grudnia 2013 r. nr XXXI/224/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/157/2012 z dnia 28 grudnia 2012 ro...