Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Geologiczne prawo X
  • Skarżony

FPS 2/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-07-02

/obecnie podatek od czynności cywilnoprawnych/ od umowy pożyczki oblicza się od wartości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku /por. art. 720 Kc/, podczas...
Podziemne wyrobisko górnicze nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, gdyż nie stanowi żadnego z przedmiotów opodatkowania wymienionych w art. 3 ust. 1...

I SA/Ka 2513/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-03-26

do przywrócenia stanu poprzedniego, a następnie obciąży kosztami tych czynności sprawcę szkód przez wystawienie faktur. Organ podatkowy ustalił, że faktury takie, opiewające...
lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze /Dz.U. nr 27 poz. 96 ze zm./ od wykonania czynności zmierzających do usunięcia szkód górniczych. Zdaniem organu, niezależnie...