Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

II OSK 475/12 - Wyrok NSA z 2013-06-19

publicznego ma znaczenie w zakresie stosowania ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z tego względu, że zdarzenia cywilnoprawne są podstawą dokonywania czynności...
aktów stanu cywilnego - charakter ewidencyjny, a nie konstytutywny. Czynności wpisu w aktach stanu cywilnego, mając charakter ewidencyjny, nie kształtują praw i wolności...