Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X

I FSK 66/08 - Wyrok NSA z 2009-03-03

. nr .... w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym za 2005 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od K. B. F. U.-H. L. na rzecz Dyrektora Izby Celnej w O. kwotę...
w Olsztynie oddalił skargę K. B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w O. z dnia 19 marca 2007 r. w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym., Stan faktyczny...

V SA/Wa 2712/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-13

w W. z dnia [...] kwietnia 2015 r. Nr [...] w przedmiocie określenie zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym postanawia: - odmówić przyznania prawa pomocy we wnioskowanym...
: Naczelnik UC) z dnia [...] października 2014 r., Nr [...], określającą zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za okres rozliczeniowy - styczeń 2011 r., w kwocie1 565...

I SA/Wr 1205/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-05

r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za maj 2009 r. postanawia: I. odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji; II. zawiesić postępowanie sądowe...
: skarżąca) zobowiązanie w podatku akcyzowym za maj 2009 r. w kwocie 281.789,00 zł., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, iż w toku kontroli podatkowej i postępowania...

I SA/Wr 1206/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-05

r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za czerwiec 2009 r. postanawia: I. odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji; II. zawiesić postępowanie sądowe...
. (dalej: skarżąca) zobowiązanie w podatku akcyzowym za maj 2009 r. w kwocie 316.476,00 zł., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, iż w toku kontroli podatkowej...

I SA/Go 392/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-22

Spółki jawnej na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń 2003 r. postanowił zawiesić postępowanie. H A. i E.H....
zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za styczeń 2003 r. Jako podstawę prawną zaskarżonej decyzji powołano m. in. § 6 ust.1, 2, 4 i 5 rozporządzenia Ministra...

I SA/Wr 1680/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-19

niejawnym sprawy ze skargi 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń 2010 r...
z siedzibą w L. jest decyzja określająca zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży oleju opałowego., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że w toku...

I SA/Wr 1679/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-19

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. z o.o. w L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie : podatku akcyzowego za październik...
z siedzibą w L. jest decyzja określająca zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży oleju opałowego., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że w toku...

I SA/Wr 1672/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-19

podatku akcyzowego za maj 2009 r. postanawia: I . wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji; II. zawiesić z urzędu postępowanie sądowe. Przedmiotem skargi A Spółki...
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. jest decyzja określająca zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży oleju opałowego., Z uzasadnienia...

I SA/Wr 1681/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-19

niejawnym sprawy ze skargi 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za luty 2010 r...
w L. jest decyzja określająca zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży oleju opałowego., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że w toku kontroli...

I SA/Wr 1678/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-19

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. z o.o. w L. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie : podatku akcyzowego za październik...
z siedzibą w L. jest decyzja określająca zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży oleju opałowego., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że w toku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100