Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od środków transportowych X

I SA/Łd 916/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-25

, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - prowadziłoby do wykładni sprzecznej z Konstytucją RP...
Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia za sierpień 2005 r. kwoty podatku od towarów i usług do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy 1. uchyla...

I SA/Lu 890/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-02-06

niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 27, poz.268 ze zm.), dla jej ważności konieczny był podpis nabywcy. Skarżący...
Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych za 2012 r. I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega...

I SA/Gl 200/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-09-28

akcyzowym, art. 16a ust. 2 pkt 4, art. 16 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych). Tak więc w Systematycznym Wykazie Wyrobów GUS...
[...] nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. działając na podstawie art. 1...

I SA/Gl 202/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-09-28

akcyzowym, art. 16a ust. 2 pkt 4, art. 16 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych). Tak więc w Systematycznym Wykazie Wyrobów GUS...
[...] nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. działając na podstawie art. 1...

I SA/Gl 203/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-09-28

z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, art. 16a ust. 2 pkt 4, art. 16 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...
[...] nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. działając na podstawie art. 1...

I SA/Gl 204/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-09-28

8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, art. 16a ust. 2 pkt 4, art. 16 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku...
[...] nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportowych oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. działając na podstawie art. 1...

II SA/Sz 849/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-12-13

działania strony, braku jej działania w procederze przestępczym jako uczestnik 'łańcuchu dostaw', m.in. poprzez wyłudzenie czy niepłacenie podatków VAT lub akcyzowego, nadto...
;, 7) w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw opałowych oświadczenie, o którym mowa w art. 89 ust. 5c pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym...