Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

I SA/Ke 394/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-18

sprawy ze skarg 'O.' Sp. Jawna B.K. G.A. K. K. PPHU w S.-K. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w K. z [...] r. [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za sierpień 2012 r...
. z [...] r. [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za wrzesień 2012 r. z [...] r. [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za październik 2012 r. z [...] r. [...] w przedmiocie...

I FSK 915/05 - Postanowienie NSA z 2006-05-23

.' na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia 17 maja 2004 r. (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za maj i czerwiec 2003 r. postanawia: odrzucić skargę...
Usługowo-Handlowe ''K.'' na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia 17 maja 2004 r. (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za maj i czerwiec...

I GSK 744/09 - Postanowienie NSA z 2010-06-10

Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia 14 listopada 2005 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego., Sąd I instancji orzekł w następującym stanie faktycznym i prawnym...
., W dniach 15, 16 i 19 lipca 2004 r. funkcjonariusze Urzędu Celnego w N. S. przeprowadzili kontrolę podatku akcyzowego u skarżącego P. W., dalej skarżącego, prowadzącego...

III SA/Kr 1130/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-19

2011r. w sprawie ze skarg R. J. na decyzje Dyrektora Izby Celnej z dnia 8 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc maj 2002 r. z dnia 8...
października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc czerwiec 2002 r. z dnia 8 października 2008 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc...

I SA/Rz 1067/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-07-08

akcyzowego za maj 2008 roku, - [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za czerwiec 2008 roku, - [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za sierpień 2008...
roku, -[...] w przedmiocie podatku akcyzowego za wrzesień 2008 roku, -[...] w przedmiocie podatku akcyzowego za październik 2008 roku, - [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za listopad 2008...

I FSK 1146/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-26

ze skargi spółki A na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie z dnia [...] stycznia 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania zwrotu podatku akcyzowego z tytułu...
., Nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania zwrotu podatku akcyzowego z tytułu eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych., W motywach rozstrzygnięcia Sąd opisał przebieg sprawy...

I GSK 1495/14 - Postanowienie NSA z 2016-03-30

w O. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego postanawia: 1. odrzucić skargę kasacyjną; 2. zwrócić PHT 'S.' S. C. Spółki jawnej w B. ze środków...
Dyrektora Izby Celnej w O. z dnia [...] marca 2013 r. r. w przedmiocie podatku akcyzowego. Sąd orzekł o kosztach i określił, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana., Stan...

I SA/Sz 1029/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-22

I SA/Sz 1029/14 oddalającego jej skargi na decyzje Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 2 czerwca 2014 r.: - nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za luty 2009 r...
., - nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za marzec 2009 r., - nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za kwiecień 2009 r., - nr [...] w przedmiocie podatku...

I SA/Bk 69/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-09-02

zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2009 r. oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiące...
r., nr [...], wydaną w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2009 r. oraz umorzenia postępowania w sprawie...

I SA/Rz 31/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-06-23

. na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia: - [...] października 2019 r. nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym...
w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego marki Mercedes C 320 - postanawia - odrzucić skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
1   Następne >   +2   +5   +10   79