Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

FSK 1620/04 - Wyrok NSA z 2005-04-15

będący towarem w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
komputerowe, stanowiące towar w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Po rozpatrzeniu sprawy na skutek wniesionego...

FSA 2/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ mają okoliczności faktyczne sprawy...
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ i w świetle art. 58 par. 1 Kc było nieważne., Za chybiony uznano...

FSK 2540/04 - Wyrok NSA z 2005-06-30

stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ w postaci oprogramowania na maszynowych nośnikach informacji dla systemów...
oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./,, - art. 4 par. 2, art. 14 par. 6, art. 12 par. I, art. 122, art. 125 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja...

FSK 1621/04 - Wyrok NSA z 2005-04-15

będący towarem w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, są okoliczności faktyczne sprawy, a w szczególności treść umowy, której przedmiotem...

SA/Sz 2480/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-12-09

od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że kwalifikując wykonane przez skarżącą Spółkę czynności organy podatkowe uznały...
/, do stosowania której odsyła - jak to wyżej wykazano - art. 4 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zależy nie od tego, iż czynność ta wykonana...

FSK 1618/04 - Wyrok NSA z 2005-04-15

będący towarem w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
komputerowych, będących towarem w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50...

FSK 1619/04 - Wyrok NSA z 2005-04-15

będący towarem w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
komputerowych będących towarem w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...