Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 545/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-20

81, a więc jako oleje smarowe silnikowe, (objęte stawką akcyzy na terytorium kraju 1180 zł/1000 litrów). Pozostałe zaklasyfikowano jako preparaty smarowe do kodu CN 3403...
do kodu CN 3403 preparaty smarowe, podczas gdy te należało sklasyfikować do kodu 271019 z rozszerzeniem 81 jako smarowe oleje silnikowe, podlegające na terytorium kraju...

III SA/Po 264/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-06-30

do 2710 19 69, wyżej niewymienione ( art. 20 ust. 1 lit. c dyrektywy 2003/06/WE ), 2. Oleje smarowe o kodach CN 3403 a wymieniono w tabeli jako ostatni :, produkty objęte...
, że niezasadne było ujęcie olejów smarowych o kodzie CN 3403 w decyzji w tabeli w poz. 4 'Oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach 2710 19 71 - 2710 19 19, z wyłączeniem wyrobów 2710...

I GSK 533/17 - Wyrok NSA z 2020-01-24

była również dostawa. Dokumenty CMR strona przesłała na płycie DVD. Oleje smarowe zakupione w spółce B. dostarczane były bezpośrednio do magazynu podatnika lub pod adres...
i do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, poprzez błędne przyjęcie, że oleje smarowe będące...

I SA/Bd 11/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-06-30

oleje smarowe o kodach CN 2710 19 99., Organ wyjaśnił, że w celu oceny, czy procedura zawieszenia poboru akcyzy w stosunku do olejów smarowych, które zostały wysłane...
przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych., W przedmiotowej sprawie skarżąca, w prowadzonym przez siebie składzie podatkowym produkowała oleje smarowe...

III SA/Gl 988/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-27

): B Sp. z o.o. w likwidacji oraz C ustalono, że oleje i preparaty smarowe przez nich kupowane były wyłącznie w ramach nabyć wewnątrzwspólnotowych, a następnie odsprzedawały...
, a więc jako oleje smarowe silnikowe, hydrauliczne i przekładniowe (objęte stawką akcyzy na terytorium kraju 1180 zł/1000 litrów). Pozostałe wyroby zaklasyfikowano...

I GSK 1951/19 - Wyrok NSA z 2020-05-28

z 29 maja 2014r. firmy S. Sp. z o.o., z którego wynikało, że oleje smarowe S. są klasyfikowany do kodu CN 2710 19 81. Inne analizowane przez organy podatkowe dowody, tj...
podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych: w pkt I. uchylił zaskarżoną decyzję; zaś w pkt II. zasądził zwrot kosztów postępowania...

I SA/Sz 287/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-08-26

, bazowe i procesowe)., Strona nabywa i oferuje do sprzedaży jako dystrybutor: asfalty (lepiszcze asfaltowe) - o kodzie: CN 2713 20 00; oleje naftenowe smarowe - o kodach: CN...
. U. z 2019 r. poz. 660 ze zm.). Oleje naftenowe, których podgrupą są oleje smarowe, nie są olejami napędowymi (paliwami), a ich zastosowanie ogranicza się do zalewania...

I SA/Bd 654/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-03-03

i sprzedaży olejów smarowych. Przepis art. 181 O.p. wprowadza odstępstwo od reguły bezpośredniego prowadzenia postępowania dowodowego przez organ podatkowy i w istotny...
w grudniu 2010r. olejów smarowych są Skarżący i M. N.. Organy podatkowe wykazały bowiem, że są to osoby faktyczne odpowiedzialne za prowadzenie działalności gospodarczej...

I GSK 970/17 - Wyrok NSA z 2020-11-05

. Na podstawie spisu z natury sporządzonego na 31 grudnia 2011 r. ustalono, że nabyte przez spółkę oleje smarowe w ilości 126.078,63 l. traktowane były tak, jakby znajdowały...
z akcyzy oleje smarowe w ilości 89.732,47 l., Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi (dalej: Naczelnik UC) decyzją z [...] maja 2016 r. określił spółce zobowiązanie w podatku...

V SA/Wa 1883/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-24

którego wchodzi olej podstawowy - nieokreślony, destylaty ciężkie parafinowe, obrabiane wodorem (ropa naftowa), oleje smarowe (ropa naftowa), C20 do C50, traktowane wodorem, obojętne...
CN 2710 19 81 - oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe, szczegółowo opisuje jego przeznaczenie., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej...
1   Następne >   +2   +5   11