Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gl 695/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-02-05

ldrive 114 i MANNOL Compresor Oil ISO 100),, 2. nabycie olejów smarowych marki TEXACO od firmy C zaklasyfikowanych przez firmę C do kodu CN 2710 19 81 - oleje...
sprężarkowe, turbinowe, lub do kodu CN 2710 19 87 - oleje przekładniowe, reduktorowe, które strona skarżąca zakwalifikowała do kodu CN 3403 19 10 - preparaty smarowe zawierające...

I SA/Łd 839/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2024-02-22

zezwolenia Naczelnika Drugiego Urzędu Celnego w Łodzi z 29 czerwca 2016 r., Spółka A. prowadziła skład podatkowy, w którym produkowała oleje smarowe. Z zezwolenia wynika...
) produkcję (i sprzedaż) oleju smarowego CN 27101999 - 100 000 litrów., W kontrolowanym okresie produkcja olejów smarowych polegała na mieszaniu: oleju napędowego (ok. 84%), oleju...

I SA/Łd 852/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2024-02-22

, w którym produkowała oleje smarowe. Skład podatkowy mieścił się pod adresem [...], ..-... B.., Z zezwolenia wynika, że Spółka uzyskała pozwolenia na:, 1) zakup/wprowadzanie...
-100 000 litrów., W kontrolowanym okresie produkcja olejów smarowych polegała na mieszaniu: oleju napędowego (ok. 84%), oleju bazowego (ok. 13%), oleju roślinnego (ok. 3...

I SA/Łd 857/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2024-03-06

z zadeklarowaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (olej smarowego) do podmiotów z terytoriów innych państw Unii Europejskiej:, 1) Z GmbH, O [...],[...] B., Niemcy,, 2) G. GmbH...
na nielegalnym obrocie wyrobami akcyzowymi, a nie firmami samodzielnie prowadzącymi działalność gospodarczą i rzeczywiście nabywającymi olej smarowy., W wydanej decyzji...

I SA/Rz 529/23 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2024-01-16

opałowych i może być klasyfikowany w grupie 'olejów smarowych; pozostałych olejów' np. do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 99 w zależności od zastosowania...
i może być klasyfikowany w grupie 'olejów smarowych; pozostałych olejów' np. do kodów CN 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 19 99 w zależności od zastosowania., Na podstawie...

I FZ 375/23 - Postanowienie NSA z 2024-01-30

1 marca 2021 r., nr 0401-IOA.4105.52.2019 w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego postanawia oddalić zażalenie. Sylwester...
. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 1 marca 2021 r. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego...

I FZ 369/23 - Postanowienie NSA z 2024-01-30

z dnia 1 marca 2021 r., nr 0401-IOA.4105.46.2019 w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego postanawia oddalić zażalenie...
. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 1 marca 2021 r. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju...

I FZ 343/23 - Postanowienie NSA z 2024-01-30

września 2020 r., nr 0401-IOA.4105.12.2019 w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego postanawia oddalić zażalenie. Sylwester...
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 3 września 2020 r. w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego...

I FZ 368/23 - Postanowienie NSA z 2024-01-30

z dnia 1 marca 2021 r., nr 0401-IOA.4105.56.2019 w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju smarowego postanawia oddalić zażalenie...
. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 1 marca 2021 r., w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego oleju...

II SA/Go 675/23 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2024-01-24

jednostkowych. Do tego katalogu należą m.in. paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i inne preparaty smarowe. Katalog towarów wrażliwych został...