Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 439/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-04-22

rozporządzenia wskazano towary klasyfikowane do kodu PCN od 271019710 do 271019990 określone jak oleje smarowe, z wyłączeniem 271019850 - oleje białe, parafina ciekła, ex 271019990...
24.11.2003 r. wskazała, że olej podstawowy SAE-10 jest przeznaczony tylko i wyłącznie jako komponent do produkcji olei smarowych, silnikowych, przekładniowych i przemysłowych...

I GSK 36/05 - Wyrok NSA z 2005-02-25

pozycji 'olejów podstawowych', a w związku z tym oświadczenie importera załączone do zgłoszenia celnego, podające kod PCN 2710 19 99 0 jako obejmujący pozostałe oleje smarowe...
oraz pozostałe oleje - czyli inne niż oleje smarowe - jest prawidłowe. Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku decyzją z dnia 14 maja 2004 r. orzekł o utrzymaniu w mocy...

I GSK 35/05 - Wyrok NSA z 2005-02-25

pozostałe oleje smarowe oraz pozostałe oleje - czyli inne niż oleje smarowe - jest prawidłowe. Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku decyzją z dnia 14 maja 2004 r. orzekł...
akcyzowego. Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów w poz. 14b określał towary zaliczane do kodu PCN od 2710 19 01 do 2710 19 99 0 'Oleje smarowe, z wyłączeniem 2710...

I FSK 159/05 - Wyrok NSA z 2005-10-27

być zakwalifikowany do pozycji 2710 taryfy celnej, zgodnie z kodem PCN 2710 19 99 0 obejmującym pozostałe oleje smarowe i pozostałe oleje, które jako wymienione w pozycji 14 b...
. 14b ww. rozporządzenia, określającego towary zaliczane do kodu PCN od 2710 19 01 do 2710 19 99 0 jako: 'Oleje smarowe, z wyłączeniem 2710 19 85 0 - oleje białe...

I FSK 157/05 - Wyrok NSA z 2005-10-27

0 obejmującym pozostałe oleje smarowe i pozostałe oleje, które jako wymienione w pozycji 14 b załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r...
od 2710 19 01 do 2710 19 99 0 jako: 'Oleje smarowe, z wyłączeniem 2710 19 85 0 - oleje białe, parafina ciekła ex 2710 19 99 0 - smary plastyczne'. Tym samym w ocenie Sądu...

I FSK 160/05 - Wyrok NSA z 2005-10-27

olej winien być zakwalifikowany do pozycji 2710 taryfy celnej, zgodnie z kodem PCN 2710 19 99 0 obejmującym pozostałe oleje smarowe i pozostałe oleje, które jako wymienione...
mieścił się w poz. 14b ww. rozporządzenia, określającego towary zaliczane do kodu PCN od 2710 19 01 do 2710 19 99 0 jako: 'Oleje smarowe, z wyłączeniem 2710 19 85 0 - oleje...

I FSK 158/05 - Wyrok NSA z 2005-10-27

być zakwalifikowany do pozycji 2710 taryfy celnej, zgodnie z kodem PCN 2710 19 99 0 obejmującym pozostałe oleje smarowe i pozostałe oleje, które jako wymienione w pozycji 14 b...
. rozporządzenia, określającego towary zaliczane do kodu PCN od 2710 19 01 do 2710 19 99 0 jako: 'Oleje smarowe, z wyłączeniem 2710 19 85 0 - oleje białe, parafina ciekła...

I SA/Wr 884/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-01

. U. Nr 13 poz. 71 z późn. zm. ) dla podatników sprzedających paliwa wytworzone z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji zużytych olejów smarowych., Niewątpliwie olej...
przez przewody kominowe. Zużyty bądź przepracowany występuje natomiast olej smarowy ( silnikowy), który po jego wykorzystaniu podlega przekazaniu wyspecjalizowanym firmom...

I SA/Bd 586/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-01-26

. 13. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 27, poz. 269 ze zm.), jako 'Oleje smarowe z wyłączeniem olejów...
podatku naliczonego o podatek akcyzowy w wysokości 36.154,80 zł z tytułu importu z Białorusi oleju bazowego, stanowiącego podstawowy składnik produkowanych przez spółkę olejów...

I SA/Wr 5/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-22

[...] z dnia [...]r. obowiązującą do końca [...]r. Dokument ten określał m.in. właściwości jakie muszą spełniać oleje dostarczane jako oleje smarowe przepracowane...
gospodarczej oraz od przedsiębiorców. W [...] roku oleje skupowane były w bazie paliw w L., na bocznicy kolejowej przy bazie w O. oraz na bocznicy kolejowej w S.. Zarówno...
1   Następne >   3