Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 1149/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-01-21

proponowanych ubytków wynika z wieloletnich doświadczeń nabytych w trakcie produkcji przedmiotowych olejów smarowych., W piśmie uzupełniającym spółka wskazała, że oleje smarowe...
. Oleje smarowe różnią się bowiem od olejów opałowych swoją specyfiką. Ważną cechą olejów opałowych jest zawartość frakcji lekkich, które mogą ulegać odparowaniu, natomiast...

III SA/Po 1765/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-08-13

przez Celny Urząd Śledczy H.), wyniknęło, że w okresie objętym kontrolą spółka posiadała olej smarowy w miejscu wykonywania działalności gospodarczej, m.in. w zbiorniku...
. Przy każdorazowym przyjęciu oleju smarowego do magazynu byli obecni właściciele spółki. Olej był przyjmowany na podstawie C. i innych dokumentów przewozowych., W związku...

I SA/Kr 398/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-27

napędowych, opałowych bądź jako dodatki lub domieszki do paliw. Zdaniem Spółki przepisy krajowe, na mocy których oleje smarowe opodatkowano zharmonizowanym podatkiem...
odwoławczy uzasadniając rozstrzygnięcia stwierdził, że spór interpretacyjny sprowadza się do kwestii czy oleje smarowe nieprzeznaczone do celów napędowych i opałowych, mogły...

I SA/Gd 885/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-11-04

do ustawy o podatku akcyzowym (oleje smarowe o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, przeznaczone do celów innych niż paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki...
, że w okolicznościach niniejszej sprawy, w sytuacji gdy oleje smarowe o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99 nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, straty...

III SA/Gl 515/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-28

ze zwolnienia w tym podatku. Do wniosku załączyła korektę deklaracji AKC-U, a w uzasadnieniu wskazała, że nabywała oleje smarowe, jako zwolnione z podatku akcyzowego na podstawie §...
lub opałowe albo dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo oleje smarowe do silników, olejów opałowych, dodatki lub domieszki do paliw silnikowych lub olejów smarowych...

I SA/Wr 2351/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-03

akurat dlatego, że okresie objętym sporem nie dokonywała nabyć innych wyrobów akcyzowych, niż oleje smarowe. Korygując deklarację podatnik ma prawo do zwiększenia...
nabyć wewnątrzwspólnotowych olejów smarowych, dokonanych od 3 stycznia 2008 r. do 11 lipca 2013 r., W uzasadnieniu korekt Spółka wyjaśniła, że przed złożeniem w/w deklaracji...

I SA/Wr 2348/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-03

, że okresie objętym sporem nie dokonywała nabyć innych wyrobów akcyzowych, niż oleje smarowe. Korygując deklarację podatnik ma prawo do zwiększenia lub zmniejszenia...
wewnątrzwspólnotowych olejów smarowych, dokonanych od 3 stycznia 2008 r. do 11 lipca 2013 r., W uzasadnieniu korekt Spółka wyjaśniła, że przed złożeniem w/w deklaracji była przekonana...

I SA/Wr 2350/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-03

, że Spółka znajduje się w gorszej sytuacji akurat dlatego, że okresie objętym sporem nie dokonywała nabyć innych wyrobów akcyzowych, niż oleje smarowe. Korygując deklarację...
z korektami z tytułu nabyć wewnątrzwspólnotowych olejów smarowych, dokonanych od 3 stycznia 2008 r. do 11 lipca 2013 r., W uzasadnieniu korekt Spółka wyjaśniła...

I SA/Wr 2349/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-03

, że okresie objętym sporem nie dokonywała nabyć innych wyrobów akcyzowych, niż oleje smarowe. Korygując deklarację podatnik ma prawo do zwiększenia lub zmniejszenia...
wewnątrzwspólnotowych olejów smarowych, dokonanych od 3 stycznia 2008 r. do 11 lipca 2013 r., W uzasadnieniu korekt Spółka wyjaśniła, że przed złożeniem w/w deklaracji była przekonana...

I SA/Wr 2347/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-03

znajduje się w gorszej sytuacji akurat dlatego, że okresie objętym sporem nie dokonywała nabyć innych wyrobów akcyzowych, niż oleje smarowe. Korygując deklarację...
olejów smarowych, dokonanych od 3 stycznia 2008 r. do 11 lipca 2013 r., W uzasadnieniu korekt spółka wyjaśniła, że przed złożeniem wyżej wskazanej deklaracji...
1   Następne >   +2   +5   +10   93