Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 62/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-05-20

stałe, oleje przetwórcze, oleje specjalne czyszczące (CN 2710 19 90)., Wymienione oleje smarowe są następnie sprzedawane w Polce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom...
niż opalowe i napędowe, nie podlegają opodatkowaniu zharmonizowanym podatkiem akcyzowym. Stosownie zaś do art. 20 ust. 1 Dyrektywy Energetycznej, oleje smarowe (CN 2710 19 81, CN...

I SA/Kr 1302/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-05-06

2004r. o podatku akcyzowym., Przedstawiając stan faktyczny Strona Skarżąca podała, iż zamierza dokonać wewnątrzwspólnotowej dostawy olejów smarowych. Oleje smarowe (PKWiU...
towarzyszący. Z uwagi na fakt, iż oleje smarowe nie są kwalifikowane jako wyroby akcyzowe zharmonizowane w kraju nabywcy, Spółka dokonując ich wysyłki nie ma jakiejkolwiek...

III SA/Wa 112/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-03

Skarżącej analiza przepisów u.p.a., jak również przepisów wykonawczych do ustawy wskazuje na to, iż nabywając wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe zaliczane do katalogu wyrobów...
o planowanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych olejów smarowych z terytorium Państwa Członkowskiego, w którym oleje te nie są wyrobami akcyzowymi. W konsekwencji procedura...

I FSK 1678/07 - Wyrok NSA z 2008-11-28

Skarżąca podała, że w jej ocenie oleje smarowe (oleje silnikowe) produkowane przez firmę S., które w stanie faktycznym w niniejszej sprawie były przedmiotem...
załącznika nr 1 do tej ustawy i art. 77 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, wskutek której przyzna się podmiotowi, który dostarczył oleje silnikowe (smarowe) nie używane...

III SA/Kr 434/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-03

do tych wniosków, które potwierdzały , że poszczególne oleje objęte wnioskami powinny być klasyfikowane do olejów smarowych wytworzonych na bazie syntetycznej., Na poparcie swojego...
działalności gospodarczej nabywała wewnątrzwspólnotowo różne oleje smarowe do silników . Pytanie skarżącej dotyczyło stosowania prawa w zakresie podatku akcyzowego...

I SA/Sz 475/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-01-10

opałowych dla celów kontroli obrotu (Dz. U. Nr 96, poz. 815). Zgodnie z tym przepisem, oleje napędowe wykorzystywane do celów żeglugi (włączając rejsy rybackie), podlegają...
akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966 ze zm.), zwalnia się od akcyzy sprzedaż olejów napędowych, olejów opałowych lub olejów smarowych oznaczonych symbolem PKWiU...

I FSK 696/07 - Wyrok NSA z 2008-10-22

Administracyjny w Poznaniu stwierdził, że istota sporu w niniejszej sprawie sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy wyprowadzenie ze składu podatkowego olejów smarowych...
., Zdaniem Strony, wykładnia dokonana przez sąd I instancji prowadziłaby do wniosku, że inaczej należy opodatkować olej smarowy gdy ten najpierw opuści skład podatkowy...

I SA/Sz 364/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-10-08

innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych lub olejów...
CN 29023000) przeznacza się do wykorzystywania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe...

I SA/Rz 947/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-03-31

oraz importowanych., Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia dla wyrobów sklasyfikowanych według kodów CN od 27101971 do 27101999 oleje smarowe, z wyłączeniem 27101985 - oleje...
do rozporządzenia dla wyrobów sklasyfikowanych według kodów CN od 27101971 do 27101999 oleje smarowe, a olej bazowy SN 150 posiada ten ostatni kod i zaliczany jest w myśl...

I SA/Kr 1303/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-05-20

, iż dokonuje sprzedaży olejów smarowych klasyfikowanych do PKWiU [...] i CN [...]. W związku z tym, iż Spółka spełnia wszystkie niezbędne ku temu przesłanki, sprzedaż...
rozporządzenia)., Źródłem wątpliwości Spółki są sytuacje, w których odbiorcy olejów smarowych składają reklamacje zamówionych wyrobów np. ilościowe lub jakościowe i chcą...
1   Następne >   3