Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

U 4/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-10-29

uzasadnienie ma natomiast zwolnienie zawarte w pkt 5; chodzi tu o paliwa silnikowe /oraz o oleje smarowe i specjalne/ wytwarzane przez rafinerie, do których ropa naftowa...
, lecz tylko w aspekcie podmiotowym, na uregulowane w pkt 2 zwolnienie od podatku akcyzowego sprzedaży benzyn bazowych oraz olejów napędowych oraz ich komponentów rafineriom ropy...