Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I GSK 428/12 - Wyrok NSA z 2013-02-26

gumowych dla branży motoryzacyjnej (w szczególności tzw. pasków klinowych). W zakresie swojej działalności Spółka wykorzystuje oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 99...
innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów...

III SA/Łd 262/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-04-24

, po ponownym przeanalizowaniu stanów przychodów i rozchodów wyrobów akcyzowych. Przedmiotem opodatkowania były oleje smarowe o symbolu PKWiU 23.20.18. Zgodnie z treścią...
. U. Nr 248, poz. 2492 z dnia 22.11.2004 r.) § 1 pkt 2d oświadcza ona, że wytwarza także oleje smarowe zawierające min. 10% baz olejowych rafinowanych wodorem...

III SA/Gl 132/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-06-10

w ewidencji UC G .w dniu [...] jako podatnik podatku akcyzowego,, 2. firma ''A' ' I.K. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywała wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe...
2004r. o podatku akcyzowym wymienione we wniosku Strony oleje smarowe klasyfikowane do kodu CN 2710 19 81 są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi opodatkowanymi stawką...

III SA/Gl 127/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-27

wymienione w art. 20 ust. 1 dyrektywy energetycznej. W katalogu tym nie zostały ujęte oleje smarowe, co oznacza, iż państwa członkowskie nie mają obowiązku stosowania wobec...
jako wyrób akcyzowy zharmonizowany., Oznacza to zdaniem organu, że również będące przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego oleje smarowe klasyfikowane są przez Stronę...

III SA/Gl 131/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-27

energetycznej. W katalogu tym nie zostały ujęte oleje smarowe, co oznacza, iż państwa członkowskie nie mają obowiązku stosowania wobec tych wyrobów szczególnych zasad...
wewnątrzwspólnotowego oleje smarowe klasyfikowane są przez Stronę zgodnie z nomenklaturą scaloną do kodu CN 2710 19 81, która obejmuje oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe...

III SA/Gl 129/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-27

wymienione w art. 20 ust. 1 dyrektywy energetycznej. W katalogu tym nie zostały ujęte oleje smarowe, co oznacza, iż państwa członkowskie nie mają obowiązku stosowania wobec...
zostały jako wyrób akcyzowy zharmonizowany., Oznacza to zdaniem organu, że również będące przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego oleje smarowe klasyfikowane...

III SA/Gl 125/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-27

. 20 ust. 1 dyrektywy energetycznej. W katalogu tym nie zostały ujęte oleje smarowe, co oznacza, iż państwa członkowskie nie mają obowiązku stosowania wobec tych wyrobów...
jako wyrób akcyzowy zharmonizowany., Oznacza to zdaniem organu, że również będące przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego oleje smarowe klasyfikowane są przez Stronę zgodnie...

III SA/Gl 128/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-27

wymienione w art. 20 ust. 1 dyrektywy energetycznej. W katalogu tym nie zostały ujęte oleje smarowe, co oznacza, iż państwa członkowskie nie mają obowiązku stosowania wobec...
zostały jako wyrób akcyzowy zharmonizowany., Oznacza to zdaniem organu, że również będące przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego oleje smarowe klasyfikowane...

III SA/Gl 130/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-27

w art. 20 ust. 1 dyrektywy energetycznej. W katalogu tym nie zostały ujęte oleje smarowe, co oznacza, iż państwa członkowskie nie mają obowiązku stosowania wobec...
jako wyrób akcyzowy zharmonizowany., Oznacza to zdaniem organu, że również będące przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego oleje smarowe klasyfikowane są przez Stronę...

III SA/Gl 126/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-27

energetycznej. W katalogu tym nie zostały ujęte oleje smarowe, co oznacza, iż państwa członkowskie nie mają obowiązku stosowania wobec tych wyrobów szczególnych zasad...
zharmonizowany., Oznacza to zdaniem organu, że również będące przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego oleje smarowe klasyfikowane są przez Stronę zgodnie z nomenklaturą scaloną...
1   Następne >   +2   +5   +10   71