Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 433/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-07-06

olejów smarowych oznaczonych kodami CN 2710 19 71 - 2710 19 99, formułując następujące pytanie: 'Czy oleje smarowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...
. W związku z tym, nabywa w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych oleje smarowe oznaczone kodami CN 2710 19 81, CN 2710 19 83, CN 2710 19 87, CN 2710 19 91, CN 2710 19 93, CN...

III SA/Gl 1735/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-20

Ministrów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. nr 87 poz. 825 ze zm.), Dyrektor Izby Celnej przyjął, że powyższe oleje smarowe...
w zakresie opodatkowania wyrobów energetycznych, do których zalicza się oleje smarowe o kodzie 2710 1981 - 2710 1991, które są przedmiotem postępowania w niniejszej sprawie...

III SA/Gl 1736/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-20

Celnej przyjął, że powyższe oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN 2710 1981 - 2710 1991 są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi, opodatkowanymi stawką podatku akcyzowego...
w wysokości 1 180 zł /1000 l., Ponadto w zakresie opodatkowania wyrobów energetycznych, do których zalicza się oleje smarowe o kodzie 2710 1981 - 2710 1991...

III SA/Gl 1734/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-20

Izby Celnej przyjął, że powyższe oleje smarowe klasyfikowane do kodów CN 2710 1981 - 2710 1991 są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi, opodatkowanymi stawką podatku...
akcyzowego w wysokości 1 180 zł /1000 l., Ponadto w zakresie opodatkowania wyrobów energetycznych, do których zalicza się oleje smarowe o kodzie 2710 1981 - 2710 1991...

III SA/Gl 1744/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-20

Rady Ministrów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. nr 87, poz. 825) oleje smarowe objęte kodem CN 2710 19 81 i oleje hydrauliczne...
'. Są to produkty objęte kodami CN 2701, 2702 i 2704 do 2715, czyli obejmuje również oleje smarowe klasyfikowane do kodu CN 2710 19 99. Jednakże zgodnie z art. 2 ust. 4 lit. b...

III SA/Gl 1743/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-20

, że na mocy § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. nr 87, poz. 825) oleje smarowe objęte kodem...
także pojęcie 'produktów energetycznych'. Są to produkty objęte kodami CN 2701, 2702 i 2704 do 2715, czyli obejmuje również oleje smarowe klasyfikowane do kodu CN 2710 19 99...

III SA/Gl 1769/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-27

akcyzowego wpłaconego w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych., Uzasadniając odwołanie strona wskazała, że w świetle Dyrektywy Energetycznej oleje mineralne...
z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. nr 87, poz. 825) oleje smarowe objęte kodem CN 2710 19 81 i oleje hydrauliczne klasyfikowane...

III SA/Gl 1770/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-27

wpłaconego w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych., Uzasadniając odwołanie strona wskazała, że w świetle Dyrektywy Energetycznej oleje mineralne objęte kodem...
2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. nr 87, poz. 825) oleje smarowe objęte kodem CN 2710 19 81 i oleje hydrauliczne klasyfikowane do kodu CN 27 10...

III SA/Gl 1739/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-03

2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. nr 87, poz. 825) oleje smarowe objęte kodem CN...
'produktów energetycznych'. Są to produkty objęte kodami CN 2701, 2702 i 2704 do 2715, czyli obejmuje również oleje smarowe klasyfikowane do kodu CN 2710 19 99. Jednakże...

III SA/Gl 1745/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-27

w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym olejów smarowych., Uzasadniając odwołanie strona wskazała, że w świetle Dyrektywy Energetycznej oleje mineralne objęte kodem CN 2710...
. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. nr 87, poz. 825) oleje smarowe objęte kodem CN 2710 19 81 i oleje hydrauliczne klasyfikowane do kodu CN 27 10 19 81...
1   Następne >   +2   +5   +10   55