Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 348/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-01-04

Europejskiej, pośród których to zwolnień znalazło się również zwolnienie takich wyrobów, jak oleje napędowe, oleje opałowe i wskazane oleje smarowe wykorzystywane do celów...
oraz zapobiegania wszelkim ewentualnym wypadkom uchylania się, omijania lub naruszania tych przepisów - z ujednoliconego podatku akcyzowego takie produkty, jak oleje mineralne...

I SA/Lu 475/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-12-06

, oleje opałowe, oleje pozostałościowe, oleje smarowe bazowe, benzyny bezołowiowe i komponenty. Metodę stosuje się do badania produktów o zawartości siarki w zakresie od 0,01...
) oraz polską normę przedmiotową PN EN 590 'Paliwa do pojazdów samochodowych, oleje napędowe, wymagania i metody badań', podnosząc, że żaden ze wskazanych aktów nie powołuje...

III SA/Wa 1381/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-21

w załączniku stwierdziła, że akcyza na oleje smarowe wynosi 1141 zł za 1000 litrów. Nadto oświadczyła, że w związku z faktem, iż transakcja zakupu oleju hydraulicznego...
przytoczonego wzoru laboratoryjnego. Skarżąca wyjaśniła także, że metody stosowane dla oznaczenia gęstości olejów hydraulicznych, odnosząc się przy tym do stosowanej w praktyce...

I SA/Lu 176/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-23

) nie mieści się w zakresie badań tej normy. Norma PN ISO 8754 ujmuje metodę oznaczania zawartości siarki w węglowodorach takich jak nafty, destylaty, oleje pozostałościowe...
, olej smarowe bazowe, benzyny i komponenty, a ponadto charakteryzuje się niską precyzją (powtarzalnością i odtwarzalnością) oraz jest akredytowana w zakresie od 0,01% (m...

I SA/Lu 476/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-02-15

takich jak: nafty, destylaty, oleje opałowe, oleje pozostałościowe, oleje smarowe bazowe, benzyny bezołowiowe i komponenty. Metodę stosuje się do badania produktów o zawartości...
. 1970) oraz na polską normę przedmiotową PN EN 590 'Paliwa do pojazdów samochodowych, oleje napędowe, wymagania i metody badań'. Zarówno norma jak i rozporządzenie wskazują...

I SA/Wr 711/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-08

', a następnie bez jakichkolwiek zmian fizykochemicznych towar ten sprzedawali jako olej przepracowany skarżącej Spółce. Odbiorcami olejów przepracowanych od spółki A w 1998r...
. 17 ze zm.), przewidujących ulgę podatkową dla podatników sprzedających paliwa wytworzone z udziałem komponentów uzyskanych z regeneracji zużytych olejów smarowych...

I SA/Wr 1534/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-08

przepracowany skarżącej Spółce. Odbiorcami olejów przepracowanych od spółki A w 1998 r. były D lub firma pośrednicząca PPU E w K. K. Zakupiony olej nie był przez podatnika...
zużytych olejów smarowych., Odnośnie przedawnienia organ wyjaśnił, iż zobowiązania podatkowe w podatku od towarów i usług przedawniają się z upływem 5 lat licząc od końca...

I SA/Wr 1535/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-08

lub ropy naftowej 'surówki', a następnie bez jakichkolwiek zmian fizykochemicznych towar ten sprzedawali jako olej przepracowany skarżącej Spółce. Odbiorcami olejów...
wytworzone z udziałem komponentów uzyskanych z regeneracji zużytych olejów smarowych., Odnośnie przedawnienia organ wyjaśnił, iż zobowiązania podatkowe w podatku od towarów...

III SA/Łd 787/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-02-08

wielkogabarytowe); 13 02 08 (inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe). Do obowiązków B. K. należało: magazynowanie odpadów wielkogabarytowych w kontenerze nr l...
, żelaza i stali - w kontenerze nr 2, a odpadu o kodzie 13 02 08 (inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe) - w oznakowanej, metalowej, szczelnej beczce. W decyzji...

I SA/Gd 289/04 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-04-11

, na której prowadzona jest sprzedaż detaliczna olejów, akcesoriów samochodowych i paliw takich jak olej napędowy, benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 i benzyna uniwersalna U-95...
opałowego, olejów silnikowych i smarowych (luzem) i pozostałych produktów naftowych oraz prowadzony jest skup olejów przepracowanych. Punkt ten posiada własne urządzenia...
1   Następne >   2