Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 613/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-28

wymienionych kodów Scalonej Nomenklatury CN. Oleje smarowe są sprzedawane w Polsce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom dokonującym dalszej odsprzedaży. Na podstawie...
restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania wyrobów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.U. z 2003 r. L 283/51 ze zm.) oleje smarowe...

I SA/Sz 553/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-19

2710 19 90)., Wymienione oleje smarowe są następnie sprzedawane w Polce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom dokonującym ich dalszej odsprzedaży na rzecz ostatecznych...
elektrycznej Dz. U. z 2003 r. L 283/51 ze zm.), zwróciła się do Naczelnika Urzędu Celnego o potwierdzenie, że oleje smarowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...

I SA/Ol 411/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-09-10

dyrektywy 2003/96/WE, podlegają wyłączeniu, z zakresu jej stosowania. Oleje smarowe nie zostały także wymienione w katalogu wyrobów energetycznych w art. 20 ust.1 Dyrektywy...
do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów...

I SA/Ol 325/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-05-06

oleje smarowe mineralne do wykorzystania jako główny surowiec w produkcji olejów silnikowych i przemysłowych oraz smarów plastycznych., Wnioskodawczyni zadała pytania...
: czy oleje smarowe o wyżej wymienionych kodach CN są wyrobami zharmonizowanymi, jeżeli nie są wykorzystywane jako paliwo bądź opał, czy jest obowiązek prowadzenia składu...

III SA/Kr 370/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-11-05

akcyzowych zharmonizowanych przeznaczonych do innych celów niż szeroko rozumiane cele napędowe lub opałowe. Zwolnieniem objęte są m.in. oleje smarowe - w zależności...
99, przeznaczonych do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników...

III SA/Kr 1121/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-08-27

?, Zdaniem skarżącej analiza przepisów ustawy akcyzowej, jak również przepisów wykonawczych do tej ustawy wskazuje na to, iż nabywając wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe...
również obowiązek dokonywania zgłoszeń o planowanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych olejów smarowych z terytorium państwa członkowskiego, w którym oleje te nie są wyrobami akcyzowymi...

I FSK 2057/08 - Wyrok NSA z 2009-05-29

w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych produkty tj. oleje smarowe: oleje silnikowe, oleje do turbin, oleje do sprężarek i urządzeń ręcznych o napędzie pneumatycznym (CN...
na rzecz ostatecznych odbiorców. Oleje smarowe oraz smary w żadnym z przypadków nie są przeznaczone lub zużywane na cele opałowe i/lub napędowe., Mając na względzie...

III SA/Wa 819/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-24

na terytorium kraju w trybie zwolnionej akcyzy wyrobów akcyzowych o symbolu PKWiU 23.20.18 (Oleje bazowe i oleje smarowe do silników). Skarżąca planuje również nabycie...
wewnątrzwspolnotowe w trybie zwolnionej akcyzy do składu podatkowego wyrobów akcyzowych o kodzie CN 2710 19 83 - 2710 19 93 (Oleje smarowe). Po przetworzeniu...

I SA/Sz 794/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-12-16

przyszłe), Spółka wskazała, że nabywa w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych następujące produkty (dalej określane zbiorczo jako 'oleje smarowe'):, - oleje silnikowe...
19 93),, - smary morskie, smary do prowadnic i obrabiarek, smary stałe, oleje przetwórcze, oleje specjalne-czyszczące (CN 2710 19 99)., Przedmiotowe oleje smarowe...

I SA/Sz 646/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-29

, iż Spółka planuje rozpoczęcie działalności handlowej w zakresie olejów smarowych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub grzewcze. Nabywane oleje oznaczone...
są kodami [...]. W związku z powyższym zadano następujące pytanie:, Czy oleje smarowe przeznaczone do celów innych niż napędowe i grzewcze powinny być zaliczane do wyrobów...
1   Następne >   +2   +5   7