Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 414/97 - Wyrok NSA z 1998-03-18

oraz konfekcjonowanych olejów smarowych. Do wniosku została dołączona ocena oddziaływania na środowisko projektowanej stacji paliw., Po uzyskaniu uzgodnienia Państwowego Terenowego...

IV SA 1462/96 - Wyrok NSA z 1998-03-19

olejów smarowych. Charakterystyczne dane dotyczące zagospodarowania terenu zostały przedstawione w załączonym projekcie. Ponadto do wniosku została dołączona ocena...
technologicznych, w tym separatora olejów z zakładem utylizacyjnym,, 8/ przewidzieć dodatkowe rozwiązania techniczne zmniejszające oddziaływanie hałasu na obiekty...