Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 1200/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-23

smarowymi (CN 2710 19 71 - 2710 19 99, dalej: 'oleje smarowe'). W szczególności, Skarżąca dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć olejów smarowych od kontrahentów z Unii...
Europejskiej (dalej: 'UE'). Nabywane przez Skarżącą wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe są odsprzedawane odbiorcom krajowym. Nabywane przez Skarżącą oleje smarowe...

I SA/Go 407/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-16

, by dalej oleje smarowe i inne produkty sprzedawać w Polsce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom dokonującym ich dalszej odsprzedaży na rzecz odbiorców ostatecznych. Oferowane...
, przeznaczonych do innych celów niż opałowe i napędowe, nie podlega opodatkowaniu zharmonizowanym podatkiem akcyzowym. Zgodnie zaś z art.20 ust.1 Dyrektywy Energetycznej, oleje smarowe...

I SA/Go 408/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-16

oleje smarowe i inne produkty sprzedawać w Polsce ostatecznym odbiorcom lub pośrednikom dokonującym ich dalszej odsprzedaży na rzecz odbiorców ostatecznych. Oferowane...
, oleje smarowe CN 2710 19 81 nie są objęte przepisami dotyczącymi kontroli i przemieszczania zawartymi w Dyrektywie Horyzontalnej. W ocenie strony intencją ustawodawcy...

III SA/Łd 770/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-11-14

nabywa oleje smarowe od kontrahentów krajowych, a także z krajów Unii Europejskiej oraz produkuje takie oleje. Nabyte oleje smarowe Spółka odsprzedaje lub zużywa...
w deklaracji AKC-3 za miesiąc lipiec 2004 r. wynika z wyprowadzeń olejów smarowych ze składu podatkowego Spółki poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz, że przedmiotowe oleje...

III SA/Łd 769/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-10-19

wniosku pełnomocnik wskazał, że przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i handel olejami smarowymi (CN 2710 19 71 - 271019 99). Spółka produkuje i nabywa oleje smarowe...
od kontrahentów krajowych, a także z krajów Unii Europejskiej. Nabyte oleje smarowe odsprzedaje lub zużywa do produkcji (przetwarza) w składzie podatkowym, a następnie...

III SA/Gl 1221/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-09

, w jakim przepis ten powinien znaleźć w sprawie bezpośrednie zastosowanie, poprzez uznanie, że oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż jako paliwo silnikowe...
ten powinien znaleźć w sprawie bezpośrednie zastosowanie, poprzez uznanie, że oleje smarowe, wykorzystywane do celów innych niż jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania...

III SA/Gl 1224/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-28

Dyrektywy Energetycznej w zakresie, w jakim przepis ten powinien znaleźć w sprawie bezpośrednie zastosowanie, poprzez uznanie, że oleje smarowe wykorzystywane do celów innych...
, w zakresie, w jakim przepis ten powinien znaleźć w sprawie bezpośrednie zastosowanie, poprzez uznanie, że oleje smarowe, wykorzystywane do celów innych niż jako paliwo...

III SA/Gl 1223/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-28

w zakresie, w jakim przepis ten powinien znaleźć w sprawie bezpośrednie zastosowanie, poprzez uznanie, że oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż jako paliwo silnikowe...
ten powinien znaleźć w sprawie bezpośrednie zastosowanie, poprzez uznanie, że oleje smarowe, wykorzystywane do celów innych niż jako paliwo silnikowe lub paliwo...

III SA/Gl 1220/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-09

w sprawie bezpośrednie zastosowanie, poprzez uznanie, że oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania, mogą podlegać...
bezpośrednie zastosowanie, poprzez uznanie, że oleje smarowe, wykorzystywane do celów innych niż jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania, podlegają instytucjom kontroli...

III SA/Gl 1219/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-12-09

bezpośrednie zastosowanie, poprzez uznanie, że oleje smarowe wykorzystywane do celów innych niż jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania, mogą podlegać...
zastosowanie, poprzez uznanie, że oleje smarowe, wykorzystywane do celów innych niż jako paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania, podlegają instytucjom kontroli...
1   Następne >   +2   +5   +10   15