Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 751/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-10

-wspomagające zasilane olejem opałowym, które umożliwią dokonanie rozruchu instalacji i doprowadzenie temperatury spalin w komorze paleniskowej do min. 850oC...
typu., 2.27. Magazyny substancji niebezpiecznych - hydrazyny i oleju opałowego, wyposażyć w odpowiedni sprzęt i substancje neutralizujące. Miejsca magazynowania substancji...

II SA/Sz 346/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-06-10

, pozostałe oleje. Nadto wskazał, że przedmiotowy olej ciężki mógłby być wykorzystywany jako komponent do produkcji oleju napędowego, oleju opałowego i innych specyfików...
, że ze świadectwa analiz [...] próbek produktu deklarowanego jako olej ciężki, produkt ten mógł być wykorzystany jako komponent produkcji oleju napędowego, oleju opałowego...

II SA/Łd 686/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-10-10

) zanieczyszczenia zebrane w urządzeniach produkcyjnych należy zawracać do otaczarki bębnowej celem wmieszania ich w masę mineralno -bitumiczną,, f) stosować paliwo - olej opałowy...
i wykonanie szczelnej tacy i wanny ochronnej pod zbiornikami na bitum oraz olej opałowy,, g) do suszenia kruszywa zastosowanie jako paliwa gazu ziemnego (1157 h...

II SA/Łd 685/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-10-10

) zanieczyszczenia zebrane w urządzeniach produkcyjnych należy zawracać do otaczarki bębnowej celem wmieszania ich w masę mineralno -bitumiczną,, f) stosować paliwo - olej opałowy...
i wykonanie szczelnej tacy i wanny ochronnej pod zbiornikami na bitum oraz olej opałowy,, g) do suszenia kruszywa zastosowanie jako paliwa gazu ziemnego (1157 h...

IV SA/Po 30/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-10

rolnicze oraz busy, jednak dojazd wozem ciężarowym zaopatrującym jej nieruchomość w olej opałowy jest już problemem. Dwukrotnie zdarzyło się, że pomimo złożenia lusterek...

II SA/Ke 449/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-12-28

między innymi zbiorników produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych. Wyjątek dotyczy zbiorników z gazem płynnym lub olejem opałowym dla potrzeb lokalnych...
zbiorników produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych. Wyjątek dotyczy zbiorników z gazem płynnym lub olejem opałowym dla potrzeb lokalnych kotłowni...

II SA/Gl 303/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-28

się do Burmistrza Miasta Z. z prośbą o zwolnienie z opłat za usuwanie odpadów niesegregowanych, ponieważ posiadają od 1996 r. piec do centralnego ogrzewania na olej opałowy...

IV SA/Po 779/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-23

kotłem o mocy 30 kW, wykorzystujący jako paliwo olej opałowy o przyjętej w raporcie wartości opałowej 42.000 kJ/kg, który będzie pracował około 1500 h rocznie. Organ...
opon z wyważaniem kół oraz wymianę płynów eksploatacyjnych, w tym olejów. W planowanym warsztacie przewiduje się dwa stanowiska diagnostyczno-naprawcze, jedno stanowisko...

II SA/Wr 445/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-17

właściciela przedsiębiorstwa napełniony był do pojemności 2000 litrów. Znajdujący się w beczkowozie olej opałowy służy do podgrzewania recyklerów. Na placu zgromadzono...
również kamień bazaltowy o masie 20 ton, piasek o masie 15 ton oraz grys bazaltowy o masie około 30 ton. Magazynowo też puste pojemniki po olejach oraz beczki...

II SA/Wr 739/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-04-28

i mączka. W procesie technologicznym zużywany będzie również olej opałowy. Kruszywo będzie składowane w boksach (zasiekach z elementów prefabrykowanych), zaś bitumin...
1   Następne >   3