Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1390/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-28

, lekki olej opałowy i energię elektryczną, z zastosowaniem technologii zapewniających minimalne wskaźniki emisyjne gazów i pyłów do powietrza. W terenie PT3 (Terenie...
jako wariantu dopuszczonego do realizacji wariantu alternatywnego zakładającego zastosowanie palnika kruszywa zasilanego olejem opałowym lekkim, wskazanego w raporcie...

IV SA/Wa 771/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-05

a) ppkt 8.3 dotyczącego zbiorników rozchodowych dobowych oleju opałowego, - pkt 2) ppkt d) w części dotyczącej łącznej emisji zakładu; II. stwierdza, że zaskarżona decyzja...
Kalander 2,, ▪ ppkt 8.2. dotyczącego zbiorników magazynowych paliw płynnych,, ▪ ppkt 8.3. dotyczącego zbiorników rozchodowych dobowych oleju opałowego,, ▪ ppkt 9.0....

II OSK 1532/12 - Wyrok NSA z 2013-11-28

prowadzącemu instalacje P.R. Sp. z o. o., dla instalacji energetycznych wchodzących w skład kotłowni zakładowej zasilanej paliwem ciekłym - olejem opałowym, zlokalizowanej...
do powietrza z instalacji energetycznej kotłowni zakładowej, w skład której wchodzą dwie wytwornice par typu Clayton SEOG-504-3 o mocy cieplnej 4,905 MW każda, opalane olejem...

II OSK 3064/12 - Wyrok NSA z 2013-06-06

uzdatniania wody oraz wykorzystywany do wspomagania procesu spalania olej opałowy, będą magazynowane na terenie zakładu w ilościach niekwalifikujących go zakładów o zwiększonym...
i płynnych, funkcjonowania placu sezonowania żużla, zaprojektowania zbiornika na olej niezbędny do startu instalacji, wysokości komina i prędkości wylotu spalin, funkcjonowania...

II SA/Łd 708/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-12-02

o poj. 10 m3 na olej opałowy i kabinę sterowniczą. Przedsięwzięcie to, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie...

IV SA/Wa 20/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-30

wypadków i zdarzeń z udziałem pojazdów przewożących odpady, uszkodzenia zbiorników magazynujących olej opałowy, pożaru budynków. Jednakże na terenie zakładu znajdować...

II SA/Ke 760/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-11-20

przydomowych zbiorników na olej opałowy (typu dwupłaszczowego lub jednopłaszczowego z wanną wychwytującą) o pojemności 3m2 oraz zbiorników na gaz płynny'. Przedsięwzięcie...

II SA/Po 243/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-22

o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalany olejem opałowym oraz 2 samochody), a także wprowadza do ziemi ścieki przemysłowe bez pozwolenia wodnoprawnego, w związku z czym oprócz...
, a także podwyższoną zawartość związków fosforu, wyrażoną jako fosfor ogólny, substancji ekstrahujących się eterem naftowym, tj. olejów i tłuszczy, a także wysokie stężenie...