Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 484/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-15

. podkreślił także, iż wytwarzany przez niego olej opałowy [...] produkowany jest w 60 % z olejów bazowych sprowadzanych z rafinerii, a oleje odpadowe stanowią zaledwie 40...
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, które w jego przekonaniu nie zachodziły. Decyzją odmowną uniemożliwiono więc jego przedsiębiorstwu jakąkolwiek działalność wytwarzania olej...

IV SA/Wa 185/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-09

odpadowego, stanowiącego ciężki olej opałowy, ewentualnie komponent ośeju opałowego ciężkiego - za odpad w rozumieniu wyżej powołanej ustawy,, * § 19 ust. 2 pkt 1 tit. b...
chemicznych odpadów poddawanych odzyskowi, więc nie pozbawia ich znacznych ilości zanieczyszczeń metalicznych i niemetalicznych, w związku z tym będzie to olej odpadowy...

IV SA/Wa 1572/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-27

w sytuacji, gdy w termooksydatorze zamiast tłuszczu spalany jest olej opałowy lub gaz ziemny. Jak wynika z akt sprawy, spalanie paliw rezerwowych przewidziane...
przetwarzania odpadów w sytuacji awarii palnika do spalania tłuszczu w planiku obrotowym i przejścia na zasilanie awaryjne olejem opałowym lub gazem. Ilości paliwa awaryjnego...

II SA/Łd 428/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-08-02

rzeczywistych sprawców porzucenia w lesie i posiadaczy odpadów. Według ustaleń Nadleśnictwa, wywiezione do lasu odpady to szlam (odpad) powstały przy przerobie oleju opałowego...
jedynie fakt sprowadzania i dystrybucji przez firmę A środka stosowanego we włókiennictwie do wykonywania nadruku na tkaninach, a więc nie będącego olejem opałowym...

II OSK 723/06 - Wyrok NSA z 2007-05-10

zanieczyszczeniem olejem opałowym terenu Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji w K., w związku z czym faktycznie zachodziła konieczność sprawdzenia i określenia stanu jakości...
złożonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Delegatura w C. w sprawie zanieczyszczenia terenu Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji w K. olejem...

II SA/Wr 322/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-12-11

samochodu marki [...] nr rej. [...] z naczepą oznaczoną numerami [...]. W wyniku wypadku zniszczone zostały pojemniki zawierające substancje chemiczne takie jak olej...
zostały pojemniki zawierające substancje chemiczne takie jak olej transformatorowy i azodicarbonamid (glikor). W konsekwencji doszło do uwolnienia tych substancji...

IV SA/Wa 817/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-03

zgłoszenia (Dz. U. nr 140, poz. 1585) dla instalacji spalania paliw w postaci gazu ziemnego i oleju opałowego ze względu na niewielką moc kotłów nie ma obowiązku wyznaczania...

II SA/Kr 305/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-20

dziennej w granicach od 45 do 65 dB., 6) na str. ..... raportu stwierdzono: 'instalując w zakładzie kocioł opalany olejem opałowym o mocy mniejszej niż 0,5000 MWt...