Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 482/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-09-19

i nie spełniają warunków dla olejów opałowych. Należy je zakwalifikować do podgrupy oleje smarowe, pozostałe oleje. Nadto wskazał, że przedmiotowy olej ciężki mógłby...
, że ze świadectwa analiz [...] próbek produktu deklarowanego jako olej ciężki, produkt ten mógł być wykorzystany jako komponent produkcji oleju napędowego, oleju opałowego...

II OSK 888/12 - Wyrok NSA z 2012-11-14

z gazem płynnym lub olejem opałowym dla potrzeb lokalnych kotłowni. Decyzja Wojewody K. nie została wygaszona przez Wojewodę Ś., a zatem nadal obowiązuje (pismo Ś. Urzędu...
pod planowane przedsięwzięcie między innymi zbiorników produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych. Wyjątek dotyczy zbiorników z gazem płynnym lub olejem opałowym...

II SA/Op 767/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-05-24

. Ogrzewanie obiektu zaplanowano z dwóch nagrzewnic na olej opałowy, przeznaczonych do umieszczenia wewnątrz hal produkcyjnych., Charakteryzując obszar objęty oddziaływaniem...
proces rozkładu odchodów z prowadzonej hodowli oraz spalanie oleju opałowego w nagrzewnicach. Zaznaczono, że wokół zakładu nie stwierdzono możliwości wystąpienia przekroczeń...

II SA/Bk 536/11 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-08-20

, zaprojektowania zbiornika na olej niezbędny do startu instalacji, wysokości komina i prędkości wylotu spalin, funkcjonowania punktu przyjęcia i ewidencjonowania odpadów, parametry...
hab. T. Skiepko., Stowarzyszenie F. Z. zarzuciło decyzji środowiskowej: błędny wybór oleju opałowego, nieprawidłową lokalizację system sortowania odpadów, bezpodstawność...

II SA/Łd 724/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-19

niezbędnej infrastruktury należy rozumieć wyposażenie warsztatu w kocioł c.o. na olej opałowy (i niezbędnych elementów) oraz niezbędną instalację wentylacji mechanicznej...
będzie poszerzeniem obecnie wykonywanej działalności, którą stanowi sprzedaż części do samochodów, naprawy zawieszeń, układów kierowniczych, hamulcowych oraz wymiany oleju...

II OSK 2094/10 - Wyrok NSA z 2012-01-20

zanieczyszczeń. Zwrócili uwagę, iż dotychczas funkcjonująca wytwórnia o wydajności 100 Mg/h (na działce nr 420/8) i przy zużyciu oleju opałowego 1,6 m³/h wyprodukowała w 2007 r. 33...

II SA/Łd 1392/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-03-30

) w urządzeniach energetycznych oraz oleju opałowego w kotłowni lokalnej w budynku oczyszczalni. Wielkość emitowanych zanieczyszczeń określono teoretycznie w oparciu...