Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 538/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-04

. A. w O. zarządził, aby w instalacji do wytwarzania mas włóknistych i produkcji papieru stosować olej opałowy ciężki spełniający wymagania jakościowe w zakresie...
rozporządzenia na podstawie § 3 pkt 3 rozporządzenia., Podkreślono, że w przedmiotowej instalacji ciężki olej opałowy wykorzystywany jest w dwóch urządzeniach: w kotle sodowym...

VIII SA/Wa 43/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-28

instalacji energetycznej elektrowni. Analizy prób pobranego oleju wykazały, że stosowany ciężki olej opałowy nie spełnia wymagań jakościowych w zakresie zawartości siarki...
, i warunków, w których stosowane będą ciężkie oleje opałowe (Dz.U. nr 4, poz. 30), dalej jako rozporządzenie Ministra Gospodarki. W każdej z badanych próbek przekroczona...

IV SA/Wa 496/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-09-10

z siedzibą w O., do rozpalania kotłów energetycznych stosowała olej opałowy ciężki, spełniający wymagania jakościowe w zakresie zawartości siarki określone w § 2 pkt 2...
w O., aby do rozpalania kotłów energetycznych stosowała olej opałowy ciężki, spełniający wymagania jakościowe w zakresie zawartości siarki, określone w § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra...

IV SA/Wa 496/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-29

[...] w przedmiocie nakazu stosowania oleju opałowego postanawia: - wstrzymać wykonanie zaskarżonego zarządzenia pokontrolnego- W dniu [...] stycznia 2008r...
. [...] Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał zarządzenie pokontrolne, w którym zobowiązał skarżącego do stosowania podczas rozpalania kotłów energetycznych oleju opałowego...

II SA/Gl 759/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-18

piekarniczy opalany olejem opałowym, jako niezgodnej 'z obowiązującymi przepisami prawa' i krzywdzącej. Podali, że obecnie produkcja w piekarni wynosi do [...] kg pieczywa na dobę...