Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 71/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-20

odpadów., Zakupiony olej napędowy i opałowy był przywożony cysterną i rozwożony bezpośrednio do klientów. Część oleju napędowego była wlewana do zbiornika stacji i tankowana...
Województwa [...] . Strona prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej oleju napędowego i oleju opałowego na stacji paliw. Podczas przeprowadzonej kontroli ustalono...

II SA/Gd 758/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-12-22

pomieszczeń pawilonu stacji będzie oparte o energię elektryczną lub ogrzewanie zapewni planowany kocioł opalany gazem ziemnym lub olejem opałowym. Zaopatrzenie obiektu...
oddech'), emisję wynikającą z nasycenia przestrzeni gazowej zbiornika (tzw. 'wtórny oddech'), planowany kocioł opalany gazem ziemnym lub olejem opałowym na potrzeby...

II SA/Ke 107/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-09-23

ogrzewających zbiorniki oraz wsad, piece te będą opalane zakupionym gazem propan butan oraz olejem opałowym lekkim dostarczanymi przez uprawnionych dostawców z zewnątrz...
możliwości z przyczyn formalnych wykorzystywania powstałych w wyniku procesu przetwarzania tworzyw sztucznych: gazu poreakcyjnego oraz oleju z destylacji do pieców...

II SA/Ke 868/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-12-30

dla środowiska indywidualnych kotłowni wytwarzających ciepło z węgla i oleju opałowego oraz ochrona środowiska poprzez ograniczenie zanieczyszczenia powietrza powodowanego...

IV SA/Wa 1993/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-29

paliw nr [...] (zwanej dawniej OLPP), zajmującej się magazynowaniem oraz logistyką olejów napędowych i olejów opałowych. Przedłożona analiza wykazała, że realizacja...