Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Gl 130/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-11-03

w K., Delegatura w C. w sprawie zanieczyszczenia terenu Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji w K. olejem opałowym z kotłowni należącej do firmy A Sp. z o.o....
stwierdzonych na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji w C. zanieczyszczeń olejem opałowym z kotłowni (m.in. zanieczyszczenie stawów i ziemi w parku...