Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło

II SA/Gl 228/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-05-10

awarii kotłów lub ich remontu. Będzie bowiem przystosowany do spalania oleju opałowego i gazu ziemnego oraz biogazu (w pozwoleniu nie określono jednak przewidywanego zużycia...
. Nie określono natomiast przewidywanego zużycia oleju napędowego i gazu płynnego dla potrzeb transportu wewnętrznego. Emisje zanieczyszczeń pochodzące z transportu wyliczane...

II SA/Gd 403/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-01-05

do 1 MW, opalanej węglem kamiennym, koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym, paliwem gazowym. Zwolnienie to dotyczy grupy instalacji, wewnątrz...