Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I SA/Go 1072/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-02-06

w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. W dniu 9 października 2012 r. M.W. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z [...] września 2012 r...
za 2003 r. w wysokości 556.738,00 zł od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Z akt sprawy wynika następujący stan faktyczny...

I SA/Wr 1034/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-02

fizycznych za 1998 rok z tytułu przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach oddala skargę. W zeznaniu o wspólnych dochodach małżonków osiągniętych w roku 1998...
dysponować kwotą [...]. Ponieważ brakowało im pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów na wydatki w kwocie [...], Urząd Skarbowy decyzją z dnia...

III SA/Wa 2378/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-16

dochodowym od osób fizycznych z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza, że uchylona...
od osób fizycznych, w tym dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r., Skarżący w złożonym oświadczeniu o wysokości i źródłach uzyskanych...

I SA/Gd 1194/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-05

z nieujawnionych źródeł przychodu za rok 2003 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 14 maja 2008 r., nr [...]; 2. określa...
OD DOCHODÓW Z NIEUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW LUB NIEZNAJDUJĄCYCH POKRYCIA W UJAWNIONYCH ŹRÓDŁACH PRZYCHODÓW ZA ROK 2003 W KWOCIE 69.739,00 ZŁ., NIE ZGADZAJĄC...

I SA/Go 224/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-06-04

fizycznych za 1996r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. C.O., reprezentowana przez pełnomocnika będącego radcą prawnym...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Wydanie zaskarżonej decyzji...

I SA/Gd 724/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-23

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2005 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w z dnia 5 marca 2008 r...
OD DOCHODÓW NIE ZNAJDUJĄCYCH POKRYCIA W UJAWNIONYCH ŹRÓDŁACH PRZYCHODU ZA 2005 R. Z KWOTY 99.140,00 ZŁ DO KWOTY 72.272,00 ZŁ., Dyrektor Izby Skarbowej w wyniku analizy...

I SA/Gd 725/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-10-23

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2006 r. 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w z dnia 5 marca 2008 r...
FIZYCZNYCH OD DOCHODÓW NIE ZNAJDUJĄCYCH POKRYCIA W UJAWNIONYCH ŹRÓDŁACH PRZYCHODU ZA 2006 R. Z KWOTY 160.770,00 ZŁ DO KWOTY 128.335,00 ZŁ., Dyrektor Izby Skarbowej na podstawie...

I SA/Łd 189/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-09-10

sprawdzające w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł...
sprawie, w związku z powołaniem się strony na nabycie przedmiotowej darowizny w 2011 r. w toku czynności sprawdzających w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów...

I SA/Op 214/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-03

do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za lata 2004-2005, wskazując w tym postanowieniu, że zgodnie...
polegające na uchyleniu się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług za styczeń, maj, lipiec, wrzesień, listopad 2005 r. wskutek nieujawnienia przychodów...

I SA/Go 823/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-01-07

podatku od towarów i usług za październik 2002 r. o umorzeniu postępowania w sprawie dochodowego za 2001r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
przychodów postanawia odmówić przyznania prawa pomocy Skarżący T.K. wniósł do tutejszego Sądu skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, od której został określony wpis...
1   Następne >   +2   +5   +10   100