Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

I SA/Lu 1179/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-12-10

, mimo że był do tego zobowiązany, albo biorąc udział w postępowaniu nie ujawnił wszystkich źródeł przychodów lub całego majątku, niezbędnych do ustalenia wysokości danego zobowiązania...
podatkowego, a także gdy następuje opodatkowanie dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów - 5 lat. W tej sytuacji, zarzut dotyczący naruszenia art...

I SA/Go 1159/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-05-08

osiągnęła natomiast przychód ze stosunku pracy w wysokości 17.800,47 zł oraz z innych źródeł w wysokości 103,41 zł., Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej (Ośrodek...
towarów handlowych w kwotach wykazanych na fakturach zakupu od firmy A sp. z o.o., za koszty uzyskania przychodów, a koszty te ustalił w sposób szacunkowy., Decyzją...

SA/Bd 2434/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-16

dokonać kontroli zgłoszenia celnego. Przyczyną wszczęcia postępowania w tej sprawie było ujawnienie przez belgijską administrację celną w firmie A. dokumentów...
zapłaconej przez skarżącego. Z ujawnionych dokumentów: uwierzytelnionej kopii faktury z (...) zaksięgowanej w firmie eksportera a opiewającej na kwotę 128.000 BEF...

SA/Bd 2148/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-16

może z urzędu lub na wniosek zgłaszającego dokonać kontroli zgłoszenia celnego. Przyczyną wszczęcia postępowania w tej sprawie było ujawnienie przez belgijską administrację...
rzeczywistej wartości i cenie zapłaconej przez skarżącego. Z ujawnionych dokumentów: uwierzytelnionej kopii faktury z (...) zaksięgowanej w firmie eksportera a opiewającej...

I SA/Ol 888/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-10

organów, że w świetle wysokości dochodu strony za 2017 r. oraz źródeł przychodów, wykazany w zeznaniu rocznym dochód z przewozów drogowych miał marginalne znaczenie...
, przy przychodzie w kwocie 839.630,41 zł i kosztach uzyskania przychodu w kwocie 798.980,23 zł. W rozliczeniu tym nie uwzględniono kosztów zakupu paliwa w RU...

I SA/Ol 866/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-10

w ilościach przekraczających dopuszczalne normy., Sąd podzielił ponadto zasadność oceny organów, że w świetle wysokości dochodu strony za 2017 r. oraz źródeł przychodów...
dodał, że skarżący uzyskał w 2017 r. dochód z działalności gospodarczej w kwocie '[...]'zł, przy przychodzie w kwocie '[...]'zł i kosztach uzyskania przychodu w kwocie...

I SA/Ol 867/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-10

w ilościach przekraczających dopuszczalne normy., Sąd podzielił ponadto zasadność oceny organów, że w świetle wysokości dochodu strony za 2017 r. oraz źródeł przychodów...
dodał, że skarżący uzyskał w 2017 r. dochód z działalności gospodarczej w kwocie '[...]' zł, przy przychodzie w kwocie '[...]' zł i kosztach uzyskania przychodu w kwocie...

I SA/Ol 887/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-10

wysokości dochodu strony za 2017 r. oraz źródeł przychodów, wykazany w zeznaniu rocznym dochód z przewozów drogowych miał marginalne znaczenie w działalności gospodarczej strony...
przebywania w RU. Organ dodał, że skarżący uzyskał w 2017 r. dochód z działalności gospodarczej w kwocie 40.650,18 zł, przy przychodzie w kwocie 839.630,41 zł i kosztach...

I SA/Ol 889/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-10

w ilościach przekraczających dopuszczalne normy., Sąd podzielił ponadto zasadność oceny organów, że w świetle wysokości dochodu strony za 2017 r. oraz źródeł przychodów...
oraz czas przebywania w RU. Organ dodał, że skarżący uzyskał w 2017 r. dochód z działalności gospodarczej w kwocie 40.650,18 zł, przy przychodzie w kwocie 839.630,41 zł...

I SA/Ol 890/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-03-10

w ilościach przekraczających dopuszczalne normy., Sąd podzielił ponadto zasadność oceny organów, że w świetle wysokości dochodu strony za 2017 r. oraz źródeł przychodów, wykazany...
w RU. Organ dodał, że skarżący uzyskał w 2017 r. dochód z działalności gospodarczej w kwocie 40.650,18 zł, przy przychodzie w kwocie 839.630,41 zł i kosztach uzyskania...
1   Następne >   +2   +5   +10   48