Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

III SA/Łd 736/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-12-05

z wyżej wymienionych przedmiotów, co znajduje potwierdzenie w karcie okresowych osiągnięć. Ponadto z końcem semestru zimowego uczestnik nie złożył 'Sprawozdania semestralnego...
lub nawet jej zarysu, nie brat udziału w jakiejkolwiek działalności naukowej oraz dydaktycznej prowadzonej w Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn'., G. S. złożył w dniu...