Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka komunalna X

II SA/Sz 11/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-03-08

. zwrócił się do Prezydenta Miasta o 'zwrot nadpłaty w kwocie [...] zł z tytułu niesłusznie pobranej opłaty za wydanie karty pojazdu'., Pismem z dnia [...] znak...
[...] Prezydent Miasta poinformował A. B., że koszty poniesione przez stronę w związku z wydaniem karty pojazdu sprowadzonego z zagranicy zostały pobrane w odpowiedniej wysokości...

II SA/Sz 307/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-08-11

) za naruszenie przepisów regulaminu, tj. nieumieszczenie biletu parkingowego lub karty Stare Miasto za szybą pojazdu (§ 5 ust. 1 lit. a Regulaminu) oraz za zachowanie...
w przypadku:, a) gdy korzystający ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto nie umieści ważnego biletu parkingowego lub karty Stare Miasto w sposób określony w regulaminie;, b...

II SA/Gl 800/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-24

oraz posługiwania się kartą abonamentową, a także wysokość opłaty za abonament i zasady udostępniania miejsc parkingowych posiadaczom bezpłatnych kart parkingowych, kart osób...
ten wyznacza strefy płatnego parkowania, wysokość opłat w tych strefach, sposób ich uiszczania i zasady wydawania kart parkingowych, w tym abonamentów. Przedmiot regulacji...