Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X

IV SO/Wa 32/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-21

z wniosku B. K. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi B. K. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
Administracyjnego w Warszawie wniosek o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za przekazanie z dwutygodniowym opóźnieniem do Sądu skargi z dnia 14 kwietnia 2011...

IV SO/Wa 18/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-28

niejawnym wniosku E. O. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska na podstawie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...
za nieprzekazanie skargi z dnia 16 marca 2012 r. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lutego 2012 r. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody...

IV SO/Wa 9/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-26

niejawnym wniosku T. P. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie w terminie skargi T. P. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony...
Środowiska z dnia [...] stycznia 2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: - wymierzyć Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska...

II OZ 324/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-24

Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska grzywnę w wysokości 100 złotych za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi B. K. na postanowienie Generalnego Dyrektora...
., W uzasadnieniu postanowienia Sąd podkreślił, że skarga B. K. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2010 r. została wysłana przez skarżącą...

IV SO/Wa 24/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-10

. do Sądu wpłynęła odpowiedź Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na skargi J. B., J. K., H. W. oraz T. B. na wskazaną wyżej decyzję Ministra Środowiska. Wraz...
powołanym do realizacji zadań, o których mowa w art. 127 ust. 1 jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Zgodnie z art. 127 ust. 3 tej ustawy Generalny Dyrektor Ochrony...

IV SO/Wa 23/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-10

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na skargi J. B., J. K., H. W. oraz T. B. na wskazaną wyżej decyzję Ministra Środowiska. Wraz z odpowiedzią nadesłano do Sądu skargi...
, o których mowa w art. 127 ust. 1 jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Zgodnie z art. 127 ust. 3 tej ustawy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pełni funkcję...

IV SO/Wa 22/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-10

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na skargi J. B., J. K., H. W. oraz T. B. na wskazaną wyżej decyzję Ministra Środowiska. Wraz z odpowiedzią nadesłano do Sądu skargi...
, o których mowa w art. 127 ust. 1 jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Zgodnie z art. 127 ust. 3 tej ustawy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska pełni funkcję organu...

IV SO/Wa 27/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-10

zgody na realizację przedsięwzięcia., Odpowiedź Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na skargi J. B., J. K., H. W. oraz T. B. na wskazaną wyżej decyzję Ministra...
ust. 1 tej ustawy centralnym organem administracji rządowej powołanym do realizacji zadań, o których mowa w art. 127 ust. 1 jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...

IV SO/Wa 47/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-27

sprawy z wniosku W. B. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę postanawia...
'p.p.s.a.', wniósł o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w związku z nieprzekazaniem skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę...

II SA/Ol 886/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-11-05

Sprawa ze skargi P. G. na niewykonanie przez Koło Łowieckie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia '[...]', sygn. akt '[...]' I. wymierza Kołu Łowieckiemu grzywnę w wysokości 200 zł (dwieście złotych) za niewykonanie prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia '[...]', sygn. akt '[...]'; II. stwierdza, że bezczynność Koła Łowieckiego nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Koła Łowieckiego na rzecz skarżącego kwotę 45...
1   Następne >   2