Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

III SA/Wr 348/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-23

informacje zawarte w bazie danych m. in. geoserwisu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, bazy danych Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także w serwisie Komisji...
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) leży w kompetencji właściwych regionalnych dyrektorów ochrony środowiska (RDOS). Stosowanie do art. 2...

II SA/Wa 1186/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-26

w B. w całości w trybie nadzorczym. Wniosek powyższy Dyrektor Departamentu Kadr przesłał do rozpatrzenia przez Przewodniczącego CWKL w W., który po wnikliwej analizie...
RWKL w B. w całości w trybie nadzorczym. Wniosek powyższy Dyrektor Departamentu Kadr przesłał do rozpatrzenia przez Przewodniczącego CWKL w W., który po wnikliwej analizie...