Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Kr 499/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-06

organizacji społeczno-zawodowej rolników, co negatywnie wpłynęło na prace komisji oraz przebieg procedury scaleniowej, a w konsekwencji stanowiło rażące naruszenie prawa...
i członków komisji, o której mowa w art. 10 ust. 1 usiwg, • art. 10 ust. 1 pkt 3 usiwg poprzez niepowołanie do składu komisji przedstawiciela społeczno-zawodowych...