Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

III OSK 17/21 - Wyrok NSA z 2021-03-10

szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe nie zostały skarżącej zaproponowane warunki służby, a jedynie warunki pracy. Skoro organ nie wykazał żadnych obiektywnych...
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji...