Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

SA/Sz 19/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1996-10-29

Renta inwalidzka z tytułu choroby zawodowej pobierana na podstawie ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz o świadczeniach z tytułu wypadku...
przy pracy i chorób zawodowych nie jest rentą odszkodowawczą przewidzianą w art. 444 par. 2 Kc, którą ustala się w orzeczeniu sądu powszechnego lub w umowie., Dochód uzyskany...

II FSK 2593/10 - Wyrok NSA z 2012-07-31

od wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Z informacji udzielonej przez tenże Zakład wynika, że przyznane mu kwoty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym...
i chorób zawodowych jest wolne od podatku dochodowego. Dodał, że na zasadzie analogii pracownik zatrudniony w Polsce ubezpieczony z tytułu wypadków przy pracy i chorób...

II FSK 1465/13 - Wyrok NSA z 2015-08-18

odszkodowania wypłacone pracownikom na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz...
się do treści treść art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 13 u.p.d.o.f., art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz art. 446 §...

II FSK 2636/13 - Wyrok NSA z 2015-08-18

, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra...
jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra. Z powyższego również wynika, że dostrzega...

II FSK 2824/13 - Wyrok NSA z 2015-08-18

się za koszty uzyskania przychodów jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej...
z kosztów uzyskania przychodów jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra. Z powyższego...

III SA/Wa 3198/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-16

pkt 13, zgodnie z którym nie uważa się za koszt uzyskania przychodów jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej...
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DZ. U. Nr 199, poz. 1673, ze zm.). Skarżący wywodził, że jednorazowe odszkodowania przyznane na podstawie przywołanego aktu prawnego...

III SA/Wa 2186/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-14

wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunków...
października 2002 r. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DZ. U. Nr 199, poz. 1673, ze zm.). Skarżący wywodził, że jednorazowe...

I SA/Po 803/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-14

ma na celu zapewnienie pracownikom następujących rodzajów ubezpieczenia: na wypadek śmierci poniesionej w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz na wypadek trwałej...
niezdolności do pracy powstałej w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. W przypadku śmierci ubezpieczonego beneficjentem staje się jego współmałżonek...

III SA/Wa 3199/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-25

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra oraz dodatkowej składki ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia...
2002 r. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.). Takie jednorazowe odszkodowania przyznane...

I SA/Gl 212/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-07-15

, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 167...
, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w wysokości określonej przez właściwego ministra...
1   Następne >   +2   +5   +10   49