Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6030 Dopuszczenie pojazdu do ruchu X

III SA/Wr 518/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie rejestracji pojazdu o numerze rejestracyjnym [...]

II SA/Po 791/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie rejestracji pojazdu

II SA/Rz 887/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-02-19

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji własnej w sprawie rejestracji samochodu osobowego,

III SA/Lu 433/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie rejestracji pojazdu

II SA/Sz 734/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej w sprawie rejestracji pojazdu

II SA/Sz 825/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-17

Sprawa ze skargi C. W. - Z. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy wydania stałego dowodu rejestracyjnego

VII SA/Wa 772/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

VII SA/Wa 773/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

III SA/Po 237/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zarejestrowania pojazdu po wznowieniu postępowania odrzucić skargę

III SA/Po 88/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zarejestrowania pojazdu, po wznowieniu postępowania;
1   Następne >   +2   +5   +10   100