Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Wr 606/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-28

Skarga T. K. na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wpisu wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego z dnia [...] r. sygn. akt III 606/09

II SA/Go 630/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] r., nr [...] przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Gl 464/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie gier losowych (umorzenia wznowionego postępowania)

II SA/Op 195/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-16

Sprawa ze skargi A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. na czynność w przedmiocie eksperymentu w zakresie możliwości gry na automacie o niskich wygranych

VI SA/Wa 1353/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, w części dotyczącej zmiany lokalizacji punktu gier

VI SA/Wa 2395/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SAB/Sz 10/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w przedmiocie rozpatrzenia skargi powszechnej

II GSK 252/14 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zmiany zezwolenia na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych

II SA/Po 285/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu

II SA/Sz 458/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
1   Następne >   +2   +5   +10   100