Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 955/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-05

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

II OZ 238/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty Chełmskiego w przedmiocie scalenia i wymiany gruntów

II SA/Lu 569/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej

II SA/Wr 231/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-28

Sprawa ze skargi T. F. o wznowienie postępowania w sprawie [...] zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia [...]

II SA/Wr 446/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odebrania sześciu psów i odstawienia ich do schroniska dla zwierząt

II SA/Ke 177/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wspólnoty gruntowej

II SA/Wr 673/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Z. w 2014 roku

II OW 215/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku Z. K. i B. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy S. B. Nr [...] ustalającej rozliczenie z tytułu zakończonej procedury scalenia i podziału nieruchomości

IV SA/Wa 402/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Kr 249/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia
1   Następne >   +2   +5   +10   100