Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Gl 892/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-11-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w J. w przedmiocie: skargi na uchwałę rady miasta w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej

III SA/Kr 348/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-07-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w k. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków l stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II orzeka , że wymieniona w pkt l uchwała nie może być wykonana

V SA/Wa 1348/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Lu 494/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie odpłatności za włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej na skutek wniosku pełnomocnika skarżącego R.C. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

III SA/Wr 217/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie zmiany uchwały Rady Miejskiej W. z dnia 22 listopada 200Ir. Nr XLI/1367/01 w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi

III SA/Po 69/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-02-18

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości opłaty paliwowej za poszczególne miesiące 2009 roku;

III SA/Gl 1213/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie skargi organu nadzoru na uchwałę rady gminy w przedmiocie opłat

II GSK 152/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Boguchwała w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

III SA/Kr 188/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w B

III SA/Kr 942/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-20

Sprawa ze skargi A Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie wprowadzenia stawek za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będącej własnością Gminy Miejskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   100